facebook
twitter
Google Plus
share us

TERMENI SI CONDITII

TERMENI SI CONDITII

Articolul 1. DEFINIŢII ŞI TERMENI

Vânzător Ador Center Srl – este denumirea comercială, persoana juridică romana, având sediul în Str. Brailei, nr. 187, Bl. A, Ap. 83, Galaţi, Jud. Galaţi, înregistrată la Oficiul Reg Comerţului Galați sub nr. J17/2281/2008, având CUI RO24913530, punct de lucru: Jud. Braşov, loc. Ghimbav, str. Iasomiei nr. 8-10,

Cumpărător – poate fi orice persoană fizică cu vârsta peste 16 ani său persoana juridică sau orice entitate juridică care efectuează o Comandă.

Client – poate fi orice persoană fizică cu vârsta peste 16 ani său persoana juridică care are sau obţine acces la CONŢINUT, prin orice mijloc de comunicare pus la dispoziţie de către Ador Center SRL  (electronic, telefonic etc) sau în baza unui acord de utilizare existent între Ador Center SRL şi acesta.

Utilizator – orice persoană fizică cu vârsta peste 16 ani său persoana juridică înregistrată pe Site, care, prin finalizarea procesului de creare a Contului şi-a dat acordul cu privire la clauzele specifice site-ului din secţiunea Termeni şi Condiţii Generale.

Cont – secţiunea din Site formată dintr-o adresă de e-mail şi o parolă care permite Cumpărătorului transmiterea Comenzii şi care conţine informaţii despre Client/Cumpărător şi istoricul Cumpărătorului în Site. Utilizatorul este responsabil şi se va asigura că toate informaţiile introduse la crearea Contului sunt corecte, complete şi actualizate.

Coşul meu – secţiune din Cont care permite Cumpărătorului/Utilizatorului să adauge Bunuri sau Servicii pe care doreşte să le achizitioneze la momentul adăugării sau la un moment ulterior;

Site – magazinul online găzduit la adresa web www.TricouriAdor.ro şi subdomeniile acestuia.

Comanda – un document electronic ce intervine ca formă de comunicare între Vânzător şi Cumpărător prin care Cumpărătorul transmite Vânzătorului, prin intermediul Site-ului intenţia sa de a achiziţiona Bunuri şi Servicii de pe Site.

Bunuri şi Servicii – orice produs său serviciu publicat pe Site, inclusiv produsele şi serviciile menţionate în Comanda, care urmează a fi furnizate de către Vânzător, Cumpărătorului ca urmare a Contractului încheiat.

Contract – reprezintă contractul la distanţa încheiat intre Vânzător şi Cumpărător, fără prezenţa fizică simultană a Vânzătorului şi a Cumpărătorului.

Document – prezentele Termene şi Condiţii.

Adresa pentru expediții – Ador Center SRL, jud. Brasov, loc. Ghimbav, str. Iasomiei nr. 8-10, cod postal 507075.

Drepturi de proprietate Intelectuală – (în cele ce urmează DPI): toate drepturile imateriale cum ar fi know-how, dreptul de autor şi drepturi în natura de autor, drepturile de bază de date, drepturi de proiectare, drepturi de model, patente, mărci înregistrate şi înregistrări ale numelor de domenii pentru oricare din cele de mai sus.

Specificaţii – toate specificaţiile şi/sau descrierile Bunurilor şi Serviciilor aşa cum sunt precizate în comandă.

Factura Proforma – un document trimis automat după finalizarea comenzii online pentru verificarea tuturor detaliilor introduse în comandă. Factura proformă nu ţine locul confirmării comenzii de către Vânzător.

Reduceri pentru cantitate – 7% – minim 30 articole achiziționate, 14% – minim 50 articole achiziționate, 18% – minim 100 articole achiziționate, 20% – minim 200 articole achiziționate.

Articolul 2. DOCUMENTE CONTRACTUALE

2.1. Prin înregistrarea unei Comenzi pe Site, Cumpărătorul este de acord cu formă de comunicare (telefonic sau e-mail) prin care Vânzătorul îşi derulează operaţiunile comerciale.

2.2. Comandă va fi compusă din următoarele documente, în ordinea importanţei:

 1. A) Comanda (împreună cu menţiunile clare asupra datelor de livrare şi facturare) şi condiţiile sale specifice;
 2. B) Specificaţiile Cumpărătorului (acolo unde este cazul);
 3. C) Termenii şi Condiţiile generale de vânzare.

2.3. Pentru motive justificate, Vânzătorul îşi rezerva dreptul de a modifica cantitatea Bunurilor şi/sau Serviciilor din Comandă. Dacă modifica cantitatea de Bunuri şi/sau Servicii din Comandă va anunţa Cumpărătorul la adresa de e-mail sau la numărul de telefon puse la dispoziţia Vânzătorului la efectuarea Comenzii şi după caz, va returna suma achitată.

2.4. Contractul se considera încheiat intre Vânzător şi Cumpărător la confirmarea Comenzii de către Vânzător. Confirmarea se face telefonic sau electronic (e-mail). Termenii şi condiţiile generale de vânzare vor sta la baza Contractului astfel încheiat.

2.5. Dacă Vânzătorul confirma comanda, acest lucru va implica o acceptare completă a termenilor Comenzii. Acceptarea comenzii de către Vânzător se considera finalizata atunci când exista o confirmare verbală (telefonică) sau electronică (e-mail) din partea Vânzătorului către Cumpărător, fără a necesita o confirmare de primire din partea acestuia. Vânzătorul nu considera în nici un moment o comandă neconfirmata ca având valoarea unui Contract.

2.6. Contractului astfel încheiat, în completarea acestora fiind Certificatul de Garanţie emis de către Vânzător sau un furnizor al acestuia.

 

Articolul 3. POLITICA DE VÂNZARE ONLINE

3.1. Accesul în vederea efectuării unei Comenzii îi este permis oricărui Utilizator/Cumpărător.

Pentru motive întemeiate Ador Center SRL îşi rezerva dreptul de a restricţiona accesul Utilizatorului/Cumpărătorului în vederea plasării unei Comenzi, în cazul în care consideră că în baza conduitei sau a activităţii Utilizatorului/Cumpărătorului pe Site, acţiunile acestuia ar putea prejudicia în vreun fel Ador Center SRL.

3.2. Comunicarea cu Ador Center SRL se poate realiza prin interacţiunea directă cu acesta, inclusiv sau prin adresele menţionate la secţiunea “contact” din Site. Vânzătorul va gestiona liber informaţiile primite fără a fi nevoit să aducă justificări pentru aceasta, excluzând orice mesaj nepotrivit.

3.3 În cazul unui volum de trafic neobişnuit de mare provenit din partea unei reţele de internet, Ador Center SRL  îşi rezerva dreptul de a cere Utilizatorilor/Cumpărătorilor introducerea manuală a codurilor de validare de tip captcha, în vederea protejării informaţiei din cadrul Site-ului.

3.4. Ador Center SRL poate publică pe Site informaţii despre Bunuri şi/sau Servicii şi/sau promoţii practicate de către acesta sau de către oricare alt terţ cu care Ador Center SRL are încheiate contracte de parteneriat, într-o anumită perioadă de timp sau în limita stocului disponibil.

3.5. Toate tarifele aferente Bunurilor şi/sau Serviciilor prezentate pe Site sunt exprimate în lei (RON) şi includ T.V.A.,

3.6. Vânzătorul îşi va utiliza cunoştinţele sale profesionale şi tehnice pentru a atinge rezultatul stipulat în Comanda şi va livra Bunurile şi Serviciile care îndeplinesc cerinţele, nevoile şi specificaţiile Cumpărătorului;

3.7. În cazul plăţilor online Vânzătorul nu este şi nu poate fi făcut responsabil pentru niciun alt cost suplimentar suportat de Cumpărător, incluzând dar nelimitându-se la comisioane de conversie valutară aplicate de către banca emitentă a cardului acestuia, în cazul în care moneda de emitere a acestuia diferă de RON. Responsabilitatea pentru această acţiune o poartă numai Cumpărătorul.

3.8 Informaţiile folosite pentru descrierea Bunurilor şi/sau a Serviciilor disponibile pe Site (imagini statice/dinamice/prezentări multimedia/etc.) nu reprezintă o obligaţie contractuală din partea Vânzătorului, acestea fiind utilizate exclusiv cu titlu de prezentare. De asemenea, din considerente legate de spaţiu şi coerenta structurii informaţiei, descrierile produselor pot fi incomplete însă vânzătorul face eforturi de a prezenta informaţiile cele mai relevante, pentru că produsul să fie utilizat în parametrii pentru care a fost achiziţionat. Preţurile, ofertele, stocul, specificaţiile şi imaginile pot suferi modificări, înainte de încheierea valabilă a unui contract, fără a fi nevoie de o notificare prealabilă.

Articolul 4. CESIONAREA ŞI SUBCONTRACTAREA

4.1. Vânzătorul poate cesiona şi/sau subcontracta o terţă parte pentru Servicii ce ţin de onorarea Comenzii, cu informarea Cumpărătorului, nefiind necesar acordul acestuia. Vânzătorul va fi întotdeauna responsabil faţă de Cumpărător pentru toate obligaţiile contractuale.

 

Articolul 5. DREPTUL DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ ŞI INDUSTRIALĂ

5.1. Conţinutul, site-ului, incluzând dar nelimitându-se la logo-uri, reprezentări stilizate, simboluri comerciale, imagini statice, imagini dinamice, text şi/sau conţinut multimedia prezentate pe Site, sunt proprietatea exclusivă a Ador Center SRL, acestuia fiindu-i rezervate toate drepturile obţinute în acest sens în mod direct sau indirect (prin licenţe de utilizare şi/sau publicare).

5.2. Clientului/Cumpărătorului/Utilizatorului nu îi este permisă copierea, distribuirea, publicarea, transferul către terţe părţi, modificarea şi/sau altfel alterarea, utilizarea, legarea la, expunerea, includerea oricărui Conţinut în orice alt context decât cel original intenţionat de Ador Center SRL , includerea oricărui Conţinut în afara Site-ului, îndepărtarea insemnelor care semnifica dreptul de autor al Ador Center SRL  asupra Conţinutului precum şi participarea la transferul, vânzarea, distribuţia unor materiale realizate prin reproducerea, modificarea sau afişarea Conţinutului, decât cu acordul scris expres al Ador Center SRL .

5.3. Orice Conţinut la care Clientul/Cumpărătorul/Utilizatorul are şi/sau obţine acces prin orice mijloc, se afla sub incidenţa Documentului, în cazul în care Conţinutul nu este însoţit de un acord de utilizare specific şi valid încheiat intre Ador Center SRL  şi acesta, şi fără nicio garanţie implicit sau expres formulată din partea Ador Center SRL  cu referire la acel Conţinut.

5.4. Clientul/Cumpărătorul/Utilizatorul poate copia, transfera şi/sau utiliza Conţinut numai în scopuri personale sau non-comerciale şi numai în cazul în care acestea nu intra în conflict cu prevederile prezentului Document.

5.5. Cumpărătorul înţelege dreptul de proprietate intelectuală şi nu va dezvălui unei terţe părţi sau va face publice (pe internet sau media), niciuna dintre informaţiile primite de la Vânzător. De asemenea, numele site-urilor precum şi însemnele grafice, sunt mărci înregistrate în proprietatea ADOR CENTER SRL şi nu pot fi preluate, copiate sau folosite, fără acordul scris al proprietarului.

Articolul 6. COMANDA

6.1. Clientul/Cumpărătorul poate efectua Comenzi pe Site, prin adăugarea Bunurilor şi/sau Serviciilor dorite în coşul de cumpărături, urmând a finaliza Comanda efectuând plată prin una dintre modalităţile indicate.

6.2. Prin finalizarea Comenzii Cumpărătorul consimte ca toate datele furnizate de acesta, necesare procesului de cumpărare, sunt corecte, complete şi adevărate la data plasării Comenzii.

6.3. Prin finalizarea Comenzii, Cumpărătorul consimte că Vânzătorul poate să îl contacteze, prin orice mijloc disponibil, agreat de Vânzător, în orice situaţie în care este necesară contactarea Cumpărătorului.

6.4. În cazul în care doriţi să returnaţi produsul şi să primiţi contravaloarea acestuia veți da un reply la mail-ul de comandă primit de la comenzi@TricouriAdor.ro împreună cu următoarele informaţii: nume şi prenume, număr comandă, IBAN, nume titular cont bancar, nume bancă. *

*Banii se virează doar în cont bancar în termen de 14 zile. Cele 14 zile se calculează din momentul primirii coletului de retur.

6.5. Cumpărătorul are dreptul să se retragă din Contract, respectiv să returneze un Bun sau să renunțe la un Serviciu, în termen de 14 zile calendaristice, fără invocarea niciunui motiv şi fără a suporta alte costuri decât cele de livrare. Astfel, potrivit OUG nr 34/2014, perioada de returnare a unui Bun sau renunțare la un Serviciu expiră în termen de 14 zile de la:

– Ziua în care Cumpărătorul intră în posesia fizică a ultimului Bun – în cazul în care Cumpărătorul comandă printr-o singură comandă produse multiple care vor fi livrate separat

– Ziua în care Cumpărătorul intră în posesia fizică a ultimului Bun  – în cazul livrării unui produs care constă din mai multe loturi.

6.6. În cazul în care Cumpărătorul decide să se retragă din Contract, acesta va putea înştiinţa la adresa de mail comenzi@TricouriAdor.ro.

6.7. În cazul în care Clientul/Cumpărătorul solicita retragerea din Contract în cadrul termenului legal de retragere din contract, trebuie să returneze şi eventualele cadouri care au însoţit produsul respectiv. În cazul în care Comandă este achitata, Vânzătorul va rambursa suma în cont bancar în maxim 14 (paisprezece) zile de la data informării Vânzătorului de către Cumpărător asupra deciziei sale de retragere din Contract.

6.8. Vânzătorul va putea amâna rambursarea sumei până la primirea Bunurilor vândute sau până la primirea unei dovezi conform căreia acestea au fost expediate, în cazul în care nu s-a oferit să recupereze el însuşi Bunurile (se va lua data cea mai recentă).

6.9. Dacă Bunul este returnat într-o stare în care nu mai poate fi vândut ca şi nou (ambalaj deschis, accesorii lipsa, bunul este deteriorat), ne rezervăm dreptul de a solicita o taxă pentru readucerea Bunului în stadiul iniţial iar la solicitarea Cumpărătorului, vom reexpedia Bunul, cheltuielile de livrare fiind suportate de către Cumpărător.

Pentru plata retur prin stornare factura, plata se face doar în cont bancar. Atenţie! Nu se stornează transportul facturat. Pentru retur se dă un reply la mail-ul de comandă primit.

6.10. Cum comandComanda se face numai pe site-ul nostru, după înregistrare. Vei primi un mail de confirmare care va conţine lista produselor comandate şi detaliile aferente acestora. În maximum 48 de ore de la plasarea comenzii, vei primi un e-mail/telefon pentru confirmare. Comanda se livrează doar după aceasta confirmare.

6.11. Diminuarea valorii Bunurilor returnate – Deoarece, în cazul vânzărilor la distanță Cumpărătorul nu are posibilitatea de a verifica Bunurile înainte de încheierea contractului, acesta are dreptul de a se retrage din contract. Din același motiv, Cumpărătorului i se permite să testeze și să verifice Bunurile pe care le-a cumpărat în măsura în care este necesar pentru a stabili natura, caracteristicile și modul de funcționare a Bunurilor.

Pentru a stabili natura, caracteristicile și modul de funcționare a Bunurilor, Cumpărătorul trebuie să le manipuleze și să le inspecteze în același mod în care i s-ar permite să o facă într-un magazin fizic real. De exemplu: Cumpărătorul trebuie doar să probeze un articol de îmbrăcăminte, nu să îl poarte la diverse ocazii.

Cumpărătorul este responsabil doar pentru diminuarea valorii Bunurilor care rezultă din manipulări altele decât cele necesare pentru determinarea naturii, calităților și funcționării Bunurilor.

În cazul în care Cumpărătorul își exercită dreptul de retragere după ce a utilizat Bunurile într-o măsură care depășește limita necesară stabilirii naturii, caracteristicilor și modului de funcționare a acestora, Cumpărătorul este responsabil pentru eventuala diminuare a valorii Bunurilor.

Accesoriile (manuale de utilizare, CD-uri, cabluri etc.) aflate în cutia Bunului precum și ambalajul original al acestuia fac parte integrantă din Bun. Ca urmare, recomandăm Cumpărătorului atunci când îşi exercita dreptul de retragere din contract să îl returneze în ambalajul original nedeteriorat, protejat prin înfoliere cu folie pentru ambalat din plastic stretch sau ambalat în cutie din carton (fără etichete lipite pe acesta, fără tăieturi, rupturi etc.) și împreună cu toate accesoriile acestuia.

Bunurile returnate ce prezintă urme de uzură (pete, zgârieturi, îndoituri, fisuri, lovituri etc.) se accepta retur numai după aducerea lor la conformitate, implicând costurile de igienizare, cosmetizare, reparare, înlocuire a eventualelor piese deteriorate și aducere la o formă comercială în vederea vânzării ca produs Recondiționat/Resigilat. Valoarea finală se stabilește în funcție de valoarea pieselor ce trebuie înlocuite și a manoperei de recondiționare sau că diferența dintre valoarea inițială a produsului nou și valoarea de revânzare a produsului folosit.

Orice diminuare a valorii Bunurilor rezultată din manipularea acestora altele decât cele necesare pentru determinarea naturii, calităților și funcționării Bunurilor este în responsabilitatea Cumpărătorului. Pentru claritate, din preţul total al Bunului returnat, Vânzătorul va reţine o sumă de bani ce reprezintă diminuarea valorii Bunului în proporţie de 5%-50% din valoarea iniţială a Bunului, după caz. Contravaloarea taxei de diminuare va fi comunicată către Cumpărătorului la recepţionarea Bunurilor returnate.

6.12. În cazul în care un Bun şi/său Serviciu comandat de către Cumpărător, nu poate fi livrat de către Vânzător, acesta din urmă va informa Clientul/Cumpărătorul asupra acestui fapt şi va returna în contul Cumpărătorului contravaloarea Bunului şi/sau Serviciului, în termen de maxim 7 (şapte) zile de la data la care Vânzătorul a luat la cunoştinţă acest fapt sau de la data la care Cumpărătorul şi-a exprimat în mod expres intenţia de reziliere a Contractului.

6.13. În cazul în care nu pot fi respectate termenele de livrare şi/sau pornire a Comenzii, Vânzătorul este obligat să anunţe Cumpărătorul de termenul estimat de finalizare a livrării.

Articolul 7. RISCURI ŞI RESPONSABILITĂŢI

7.1 Livrare

Vânzătorul se obliga să expedieze Bunurile şi Serviciile către Cumpărător, status care se poate consulat în contul personal creat de Cumpărător pe site-urile anterior menţionate.

7.2 Transport

Ambalare În afară de cazul în care este agreat de Vânzător şi Cumpărător diferit, Vânzătorul se descarcă de riscurile şi responsabilităţile asociate cu Bunurile şi Serviciile în momentul predării acestora către societatea de curierat intern cu care Vânzătorul colaborează sau către reprezentantul Cumpărătorului. Vânzătorul va asigura ambalarea corespunzătoare a Bunurilor şi Serviciilor şi va asigura transmiterea documentelor însoţitoare. Vânzătorul va efectua livrare Bunurilor şi Serviciile pe teritoriul României.

Articolul 8. ACCEPTARE

8.1. Acceptarea va fi făcută atunci când Bunurile şi Serviciile sunt conforme cu caracteristicile tehnice menţionate în Comandă. În cazul în care Cumpărătorul descoperă că Produsele livrate sau Serviciile furnizate nu sunt conforme specificaţiilor tehnice, atunci Vânzătorul va aduce la conformitate Produsele şi Serviciile în termen maxim egal cu termenul de execuţie al Comenzii, fără a imputa Cumpărătorului eventuale costuri legate de aceste operaţiuni. De asemenea, Vânzătorul va respecta prevederile Ordonanței de urgență 34/2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniştii, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative “consumatorul beneficiază de o perioadă de 14 zile pentru a se retrage dintr-un contract la distanţă sau dintr-un contract în afara spaţiilor comerciale, fără a fi nevoit să justifice decizia de retragere şi fără a suporta alte costuri” privind regimul juridic al contractelor la distanţă, ceea ce conferă Cumpărătorului (numai în condiţiile actului normativ menţionat) dreptul ca în termen de 14 zile să denunţe unilateral Contractul, urmând să primească în termen de 30 de zile de la denunţarea unilaterală în scris (document semnat de Cumpărător şi transmis electronic sau prin poştă cu confirmare de primire) preţul Contractului, condiţionat de returnarea Bunurilor şi Serviciilor. Vânzătorul are dreptul ca atunci când considera că acţiunile Cumpărătorului au fost cu rea intenţie să solicite daune interese către Cumpărător, în condiţiile legislaţiei. Conform legislaţiei în vigoare, renunţarea la cumpărare este aplicabilă doar clienţilor persoane fizice. Soc. Ador Center Srl nu accepta retururi de la persoane Juridice.

Articolul 9. LIVRAREA

9.1 Livrarea mărfii

Livrarea mărfii se efectuează în termen de 1-5 zile lucrătoare (notă: anumite articole (cu anumite culori/mărimi/modele speciale) necesită termen de 7-14 zile lucrătoare) din momentul primirii comenzii, cu excepția situației în care în timpul înaintării comenzii a fost precizat un alt termen de realizare a livrării.
În cazul în care se doreşte livrarea mai devreme, rugăm contactarea direct prin telefon.

Garantăm dreptul de returnare a bunurilor comandate. Este suficientă trimiterea unui email pe adresa comenzi@TricouriAdor.ro sau contactarea pe unul din numerele de telefon ce se afla pe site-ul Ador Center SRL. Pentru a beneficia de acest drept produsele trebuie returnate în maxim 14 zile de la data livrării.

Produsele se vor expedia pe cheltuială proprie. Pentru a grăbi procesul de returnare. Bunurile returnate trebuie să fie intacte și să nu prezinte semne de uzură. În caz de returnare a bunului deteriorat sau care poartă semne de uzură, Ador Center SRL  poate percepe de la cumpărător o compensație care să acopere costul deteriorării sau uzurii bunului.

Curierii agreaţi de Ador Center SRL  sunt: Fan Courier, Cargus, Sameday şi DPD. Pentru schimb (2 expediţii) şi/sau pentru retur se va achita contravaloarea transporturi pe baza contractului Ador Center SRL astfel: 25 lei, 2 expediţii – în caz de schimb (Fan Courier, Sameday, DPD) şi/sau prin Cargus la tarif redus calculat de către Cargus în funcţie de greutate. Pentru retur tariful este de 12,50 lei/expediţie.

Articolul 10. BUNURI/SERVICII PENTRU CARE NU SE RETURNEAZĂ

10.1. Sunt exceptate de la dreptul de retragere din Contract următoarele:

10.1.1. Contractele de prestări de servicii, după prestarea completă a serviciilor, dacă executarea a început cu acordul prealabil expres al Cumpărătorului şi după ce acesta a confirmat că a luat cunoştinţă de faptul că îşi va pierde dreptul la retragere după executarea completă a Contractului de către Vânzător;

10.1.2. Furnizarea de Bunuri şi/sau servicii al căror preţ depinde de fluctuaţiile de pe piaţa financiară pe care Vânzătorul nu le poate controla şi care pot avea loc pe parcursul perioadei de retragere;

10.1.3. Furnizarea de Bunuri confecţionate după specificaţiile prezentate de Cumpărător sau personalizate în mod clar;

10.1.4. Furnizarea de Bunuri sigilate care nu pot fi returnate din motive de protecţie a sănătăţii sau din motive de igienă şi care au fost desigilate de Cumpărător;

Articolul 11. CONFIDENŢIALITATE

11.1. Ador Center SRL  va păstra confidenţialitatea informaţiilor de orice natură pe care le furnizaţi. Dezvăluirea informaţiilor furnizate se va putea face doar în condiţiile menţionate în prezentul Document.

11.2. Nicio declaraţie publică, promovare, comunicat de presa sau orice alt mod de dezvăluire către terţe părţi nu va fi făcută de Cumpărător/Client cu privire la Comanda/Contract fără consimţământul prealabil scris al Vânzătorului.

11.3. Prin transmiterea de informaţii sau materiale prin intermediul acestui site, oferiţi Vânzătorului acces nerestricţionat şi irevocabil la acestea, dreptul de a utiliza, reproduce, afişa, modifica, transmite şi distribui aceste materiale sau informaţii. Sunteţi, de asemenea, de acord că Vânzătorul să poată utiliza liber, în interes propriu, aceste informaţii, idei, concepte, know-how-uri sau tehnici pe care ni le-aţi trimis prin intermediul Site-ului. Ador Center SRL  nu va constitui subiect de obligaţii referitoare la confidenţialitatea informaţiilor trimise, dacă legislaţia în vigoare nu prevede alte specificări în acest sens.

Toate planurile, documentele şi informaţiile de orice natură furnizate de către Cumpărător Vânzătorului, incluzând fără a limita comanda, vor rămâne în proprietatea Vânzătorului. Ele pot fi utilizate numai pentru executarea contractului şi pot fi făcute cunoscute numai cu consimţământul scris la Vânzătorului şi după obţinerea unui angajament de confidenţialitate din partea celui care le primeşte.
Nici o declaraţie publică, promovare, comunicat de presa sau orice alt mod de dezvăluire către terţe părţi nu va fi făcută de Cumpărător cu privire la comanda fără consimţământul prealabil scris al Vânzătorului.

Articolul 12. FACTURARE – PLATA

12.1. Preţurile Bunurilor şi Serviciilor afişate în cadrul site-ului www.TricouriAdor.ro includ T.V.A. conform legislaţiei în vigoare.

12.2. Preţul, modalitatea de plată şi termenul de plată sunt specificate în fiecare Comandă. Vânzătorul va emite către Cumpărător o factură pentru Bunurile şi Serviciile livrate, obligaţia Cumpărătorului fiind să furnizeze toate informaţiile necesare emiterii facturii conform cu legislaţia în vigoare.

12.3. Vânzătorul va transmite Cumpărătorului factura aferenta Comenzii ce conţine Bunuri şi/sau Servicii vândute de Ador Center SRL , precum şi pentru orice alte plati aferente Comenzii, exclusiv în format electronic, prin adăugarea facturii în Contul Cumpărătorului sau prin poştă electronică, la adresa de e-mail menţionată de Cumpărător în Contul său.

12.4. Pentru o corectă comunicare a facturii aferente Comenzii, Cumpărătorului îi revin obligaţiile de a-şi actualiza ori de câte ori este cazul datele din Contul său şi de a accesa informaţiile şi documentele aferente fiecărei Comenzi, existente în Cont.

12.5. Prin aceasta modalitate de comunicare Cumpărătorul, accesând Contul său, va deţine o evidenţă a facturilor emise de Ador Center SRL .

12.6. Prin trimiterea Comenzii, Cumpărătorul îşi exprima acordul să primească facturile în format electronic prin adăugarea acestora de către Ador Center SRL în Contul său prin intermediul postei electronice, la adresa de e-mail menţionată în Contul său.

12.7. Dacă se va depista un preţ greşit şi/sau derizoriu clientul are obligaţia de a contacta firma Ador Center Srl la numerele de telefon din pagina de contact sau la adresele de email din pagina de contact, pentru a anunţa aceste greşeli şi nu va trebui să depună comenzi pentru acestea până când vor fi corectate. Comenzile depuse pentru produse cu preţuri greşite şi/sau derizorii vor fi anulate şi nu vor fi expediate, iar dacă comanda a fost achitata contravaloarea comenzii va fi returnată în contul dumneavoastră.

12.8 Dupa verificarea comenzii, termenul de emitere a facturilor sau proformelor este de 1 zi lucrătoare de la data la care comanda devine COMANDA CONFIRMATĂ.

Plata produselor comandate se poate face astfel: în numerar la livrare (ramburs), prin transfer bancar sau plata online cu cardul.

Factura/proforma se emite prin aplicația SmartBill și va conține link-ul către plata cu cardul prin NETOPIA Payments. Procesarea datelor de pe cardul dumneavoastră se face prin intermediul NETOPIA Payments, ADOR CENTER SRL nu va stoca niciun fel de date referitoare la cardul dumneavoastră.

NETOPIA Payments va proceda la validarea și autorizarea plății. În situația în care, tranzacția nu se procesează din motive independente nouă (e.g., fonduri inexistente pe card, card expirat), contractul dintre noi nu se încheie și nu vom avea nicio obligație să livrăm produsele, însă dvs. puteți alege o altă metodă de plată sau puteți încerca din nou procesarea plății cu un card valid.

Articolul 13. GARANŢII

13.1. Toate Bunurile comercializate de către Ador Center SRL, beneficiază de condiţii de garanţie conforme legislaţiei în vigoare şi politicilor comerciale ale producătorilor. Bunurile sunt noi, în ambalajele originale şi provin din surse autorizate de fiecare producător în parte.

13.2. În cazul Bunurilor vândute şi livrate de Ador Center SRL certificatele de garanţie fie sunt emise direct de producător, în cazul în care acesta are o reţea de service naţională.

Pe lângă orice alte garanţii prevăzute de legile aplicabile şi detaliate în Certificatul de Garanţie emis de către Vânzător, acestea garantează Cumpărătorul împotriva oricărei non conformităţi care poate afecta întreaga sau o parte a Bunurilor şi Serviciilor, cu excepţia uzurii normale, pentru a perioada de 24 luni de la data emiterii facturii de vânzare. Excepţie fac produsele consumabile, care nu beneficiază de garanţie.

13.3 Proprietatea asupra Bunurilor şi Serviciilor va fi transferate la momentul efectuării platii din partea Cumpărătorului în locaţia indicată în comandă (înţelegând prin livrare – semnarea de primire a documentului de transport furnizat de curier sau semnarea de primire pe factura fiscala în cazul livrărilor efectuate de personalul Vânzătorului). În cazul livrării prin curier, aceste nu este autorizat de către Vânzător să permită Cumpărătorului deschiderea coletelor înainte de semnare de livrare, ci doar ulterior semnării de livrare şi achitării eventualei contravalori a acestora. Vânzătorul nu poate fi făcut responsabil de conţinutul coletelor expediate decât dacă există în document încheiat de către Cumpărător şi reprezentantul curierului care a efectuat livrarea.

Articolul 14. RĂSPUNDERE

14.1. Vânzătorul nu poate fi responsabil pentru daune de orice fel pe care Cumpărătorul său oricare terţă parte o poate suferi că rezultat al îndeplinirii de către Vânzător a oricărei din obligaţiile sale conform Comenzii şi pentru daune care rezultă din utilizarea Bunurilor şi Serviciilor după livrare şi în special pentru pierderea acestora.

14.2. Prin crearea şi utilizarea Contului, Utilizatorul/Cumpărătorul îşi asumă răspunderea pentru menţinerea confidenţialităţii datelor de Cont (uşer şi parola) şi pentru gestionarea accesării Contului, şi, în măsura permisă de legislaţia în vigoare, este responsabil de activitatea derulată prin intermediul Contului sau.

14.3. Prin crearea Contului şi/sau utilizarea Conţinutului şi/sau plasarea Comenzilor, Clientul/Utilizatorul/Cumpărătorul accepta în mod expres şi fără echivoc Termenele şi Condiţiile Site-ului în ultima versiune actualizată care este comunicată în cadrul Site-ului, existenta la data creării Contului şi/sau utilizării conţinutului şi/sau la data plasării Comenzii.

14.4. Vânzătorul îşi rezervă dreptul de a actualiza și modifica periodic Termenele şi Condiţiile Site-ului pentru a reflecta orice modificări ale modului şi condiţiilor de funcţionare a Site-ului sau orice modificări ale cerințelor legale. Documentul este opozabili Clienţilor/Utilizatorilor/Cumpărătorilor de la momentul afişării în Site. În cazul oricărei astfel de modificări, vom afișa pe Site versiunea modificată a Documentului, motiv pentru care vă rugăm să verificaţi periodic conţinutul acestui Document.

14.5 Vânzătorul nu poate fi responsabil pentru daune de orice fel pe care Cumpărătorul său oricare terţă parte o poate suferi că rezultat al îndeplinirii de către Vânzător a oricărei din obligaţiile sale conform Comenzii şi pentru daune care rezultă din utilizarea Bunurilor şi Serviciilor după livrare şi în special pentru pierderea produselor. Vânzătorul va fi răspunzător în cazul în care subcontractanţii şi/sau partenerii săi de orice fel implicaţi în executarea Comenzii nu îndeplinesc oricare din obligaţiile contractuale.

Articolul 15. ÎNCĂLCARE CONDIŢII/FINALIZARE COMANDA

15.1 Dacă vânzătorul nu executa obligaţiile sale, inclusiv în perioada de garanţie, Cumpărătorul va notifica Vânzătorul asupra acestei neîndepliniri. Un plan de acţiune va fi validat intre Părţi în termen de 3 zile de la notificare. Cumpărătorul poate să anuleze o Comanda prin e-mail, înainte ca aceasta să fi fost livrata. În caz contrar, comanda va face obiectul returnării bunurilor, menţionat pe site-urile Vânzătorului.

Articolul 16. FORŢĂ MAJORĂ

16.1. Nici una din părţi nu va fi răspunzătoare pentru neexecutarea obligaţiilor sale contractuale, dacă o astfel de neexecutare este datorată unui eveniment de forţă majoră. Forţă majoră este evenimentul imprevizibil, în afara controlului părţilor şi care nu poate fi evitat. Forţă majoră este evenimentul imprevizibil, în afara controlului părţilor şi care nu poate fi evitat.

16.2. Dacă în termen de 15 (cincisprezece) zile de la data producerii lui, respectivul eveniment nu încetează fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de plin drept a contractului fără că vreuna dintre ele să poată pretinde celeilalte alte daune-interese.

Articolul 17. LEGEA APLICABILĂ – JURISDICŢIA

17.1. Prezentul contract este supus legii romane. Orice litigii născute din interpretarea şi executarea acestui contract se vor soluţiona pe cale amiabilă, iar în cazul în care nu se ajunge la un acord pe această cale se va apela la instanţele judecătoreşti competente de la sediu Vânzătorului.

 Articolul 18. RESPECTAREA LEGISLAŢIEI ŞI STANDARDELOR

18.1. Vânzătorul va respecta toate legile, reglementările şi ordonanţele aplicabile la realizările sale contractuale, inclusiv fără limitare la fabricarea, asamblarea, manipularea, transportul, depozitarea, ambalarea sau livrarea Bunurilor şi Serviciilor şi aplicabile la sănătate, securitate, mediu.

Articolul 19. INFORMAŢII PRIVIND DEEE

19.1. În situația în care vor exista deșeuri de echipamente electrice si electronice (denumite in continuare DEEE), acestea sunt echipamentele electrice si electronice care constituie deseuri in sensul pct. 9 din anexa nr. 1 la Legea nr. 211/2011 privind regimul deseurilor, republicata, inclusiv componentele, subansamblele si produsele consumabile care fac parte integranta din produs in momentul în care acesta devine deseu. DEEE pot contine substante periculoase ce au un impact negativ asupra mediului si sanatatii umane in cazul in care nu sunt colectate separat. Cumparatorii au obligatia de a nu elimina deseurile de echipamente electrice si electronice (DEEE) ca deseuri municipale nesortate si de a colecta separat aceste DEEE.

Articolul 20. POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE

Operatorii asociaţi care prelucrează datele pe care ni le furnizezi prin intermediul www.TricouriAdor.ro depun toate eforturile pentru a se asigura că protejează şi respecta confidenţialitatea datelor tale cu caracter personal prin luarea măsurilor necesare prevăzute de legislaţia în vigoare cu privire la protecţia datelor cu caracter personal, inclusiv măsurile prevăzute de Regulamentul general privind protecţia datelor 2016/679 („GDPR”) şi Legea 190/2018 de punere în aplicare a acestuia precum şi bunele practici în materie.

În cazul în care relaţia contractuală vizează un raport profesionişti/profesionist se vor aplica, în ceea ce priveşte vizitarea site-ului, aceleaşi condiţii aplicabile consumatorilor – persoane vizate.

În ceea ce priveşte executarea contractului la distanţa între profesionişti, se vor putea prelucra date personale cu privire la reprezentantul societăţii cumpărătoare, spre exemplu: dacă comandă este plasată telefonic (vocea reprezentantului persoanei juridice, nume, prenume ale persoanei de contact), sau dacă reprezentantul persoanei juridice contactează Soc. ADOR CENTER S.R.L. telefonic/prin e-mail.

În aceste cazuri, se vor colecta datele prevăzute pentru comanda plasată pe platforma www.TricouriAdor.ro

Pentru înregistrarea unui cont:

Numele şi prenumele; Adresa de e-mail; Număr de telefon; Adresa; Oraş; Tara; Parola.

În ceea ce priveşte conturile pentru persoane juridice, nu solicităm date cu caracter personal. Adresa de livrare şi parola pusă la dispoziţie de societatea cumpărătoare vor fi prelucrate în aceleaşi condiţii avute în vedere pentru prelucrarea datelor personale aparţinând persoanelor vizate-consumatori.

Pentru comanda telefonică: Numele şi prenumele (în vederea emiterii facturii); Adresa de e-mail (în vederea confirmării comenzii şi pentru a se putea comunica cu cumpărătorul); Număr de telefon (în vederea contactării clientului telefonic/SMS/Whats app); Mărime (în vederea executării comenzii); Adresa de domiciliu (în vederea emiterii facturii); Adresa furnizata în vederea livrării bunurilor comandate (în cazul aceasta diferă de adresa de domiciliu şi este necesar să fie oferită, în vederea livrării comenzii);

Orice alte date personale furnizate pentru că Ador Center SRL  să poată oferi produsul dorit de cumpărător (ex. Anumite preferinţe privind culorile, materialele, texturile etc).

Notă: Ador Center SRL  poate prelucra şi alte categorii de date cu caracter personal, enumerarea de mai sus fiind exemplificativa, propunându-şi să informeze persoana vizată cu privire la categoriile minim necesare pentru executarea contractului la distanţă sau înregistrarea contului de membru. Se pot colecta şi date cu caracter personal oferite în mod indirect de către persoana vizată, cum ar fi, de exemplu, adresa IP.

În prelucrarea acestor date, Ador Center SRL  se limitează strict la aşteptările utilizatorilor acestor canale şi nu utilizează datele astfel colectate în alte scopuri decât cele statistice/de menţinere a legăturii cu utilizatorii (vizualizări profil, like-uri, vizualizări story-uri/mesaje etc). Atunci când utilizatorul îşi manifestă dorinţa de a apela la serviciile Ador Center SRL , se au în vedere regulile prelucrării sus-expuse pentru comenzi on-line.

Datele cu caracter personal colectate vor putea fi utilizate de către Ador Center SRL  pentru îndeplinirea următoarelor scopuri:

 • plasarea comenzilor, în scopul executării contractului la distanţă;
 • confirmarea comenzilor, în scopul executării contractului la distanţă;
 • informarea prin e-mail, mesaje scrise (SMS, Whats App), apel telefonic, despre starea, parcursul comenzii în scopul executării contractului la distanţă;
 • facturare, în scopul îndeplinirii obligaţiilor legale ce le revin operatorilor asociaţi (factura emisă de oricare dintre operatorii asociaţi);
 • îmbunătăţirea activităţii de marketing, în interes legitim, în special în ceea ce priveşte prelucrarea datelor prin intermediul canalelor social media (Facebook, Instagram etc);
 • realizarea de rapoarte statistice, în interes legitim;
 • comunicări de marketing pe bază de consimţământ liber, specific, informat, neechivoc şi explicit;
 • administrarea contului pe Site pe bază de consimţământ liber, specific, informat, neechivoc;
 • transmiterea la cererea autorităţilor competente în vederea îndeplinirii obligaţiilor legale ce le revin operatorilor;
 • feedback-ul furnizat serviciilor Ador Center SRL în cadrul secţiunii „Contact”, în interes legitim.
 • soluţionarea solicitărilor cu privire la produsele şi serviciile Ador Center SRL prin intermediul secţiunii „Contact”;

În scopul realizării marketingului direct, Ador Center SRL  va solicita consimţământul expres (de exemplu, ţi se va solicita consimţământul cu privire la abonarea la newsletter; se va considera că ţi-ai exprimat consimţământul prin completarea formularului de abonare la newsletter sau prin bifarea câmpurilor specifice privind comunicările de marketing/newsletter de la Ador Center SRL  disponibil în orice formular/câmp de pe site).

În principal, temeiul juridic al prelucrării datelor cu caracter personal de către Ador Center SRL  este executarea contractului (furnizarea produselor cumpărate prin intermediul contractului la distanţă şi a obligaţiilor ce îi revin vânzătorului ulterior vânzării, în ceea ce priveşte obligaţia de garanţie) precum şi efectuarea demersurilor premergătoare în vederea încheierii unui contract în conformitate cu art. 6 alin. 1 lit. b) din Regulamentul General privind Protecţia Datelor – „prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract la care persoana vizată este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract”.

 

În subsidiar, temeiurile juridice ale prelucrării datelor cu caracter personal de către Ador Center SRL  sunt reprezentate de:

▼ obligaţia legală a operatorului, în conformitate cu art. 6 alin. 1 lit. c) din Regulamentul General privind Protecţia Datelor – „prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligaţii legale care îi revine operatorului” – păstrarea datelor de pe facturi/documente justificative contabile conform legislaţiei aplicabile în materie fiscală, punerea la dispoziţii de informaţii în cazul unor solicitări ale organelor abilitate etc.

▼ interesele legitime ale operatorului, în conformitate cu art. 6 alin 1 lit f) din Regulamentul General privind Protecţia Datelor – „prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime urmărite de operator sau de o terţă parte” – îmbunătăţirea activităţii de marketing (posibilitatea de a comunica cu clienţii pentru descrierea experienţei pe care au avut-o în ceea ce priveşte relaţia cu Ador Center SRL , posibilitatea de a transmite mesaje specifice membrilor ce deţin cont de utilizator), realizarea de rapoarte statistice (în vederea analizei utilizatorilor), feedback-ul şi solicitările din formularele de contact.

În scopul marketingului direct – newsletter şi notificări ale site-ului www.TricouriAdor.ro va prelucra datele cu caracter personal în temeiul juridic al consimţământului. Consimţământul pe care l-ai oferit în mod liber, neechivoc şi în cunoştinţă de cauză este valabil până la retragerea acestuia. Retragerea consimţământului nu va afecta acţiunile de marketing direct efectuate până la aceasta.

În ceea ce priveşte deţinătorii de cont, Ador Center SRL  va prelucra datele cu caracter personal furnizate de membru pe bază de consimţământ şi în baza aşteptărilor cumpărătorului, în calitate de persoana vizată, să primească lunar un mesaj privind activitatea Ador Center SRL.

Ador Center SRL  poate dezvălui datele cu caracter personal ale vizitatorilor site-ului angajaţilor autorizaţi sau altor companii cu care se afla în relaţii de parteneriat pentru că acestea să le prelucreze în numele operatorilor asociaţi, numai în scopurile menţionate în prezentul document, terţul garantând ca aceste date sunt păstrate în siguranţă şi ca furnizarea acestor informaţii personale se face conform legislaţiei în vigoare, după cum urmează: furnizorilor de servicii de curierat, furnizorilor de servicii de marketing, furnizorilor de servicii de plată/bancare sau alte servicii, furnizate de companii cu care putem dezvolta programe comune de ofertare pe piaţă a produselor şi serviciilor noastre, furnizor servicii website, furnizor servicii contabilitate.

Datele cu caracter personal vor fi prelucrate:

 • Pe perioada de timp necesară încheierii şi executării contractului dintre cumpărător şi Ador Center SRL, inclusiv în ceea ce priveşte obligaţiile operatorilor asociaţi ulterior vânzării;
 • pe o perioadă de cel mult un an de la ultima interacţiune cu platformă;
 • pe o perioadă de 3 ani de la ultima interacţiune cu contul de utilizator;
 • până la retragerea consimţimântului oferit în scopuri de marketing direct – newsletter;
 • după încheierea şi executarea contractului, pe o perioadă de 5 ani, în vederea îndeplinirii obligaţiilor impuse de legislaţia aplicabilă în domeniul fiscal.

Ador Center SRL  ia măsuri de securitate împotriva pierderii, alterării sau folosirii greşite a informaţiilor care se afla în controlul operatorilor asociaţi, prelucrate prin intermediul platformei www.TricouriAdor.ro. Ador Center SRL  îşi asigură clienţii, membrii şi vizitatorii platformei că va respecta drepturile conferite de legislaţia în vigoare la nivel naţional şi european în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal, dintre care enumeram nelimitativ:

Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE;

Legea 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679;

Legea 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice.

Enumerarea nu este limitativa; această listă se completează cu prevederile normative în vigoare aplicabile raporturilor juridice B2C (business-to-consumer/profesionist- consumator).

 

În calitate de persoana vizată, orice client, membru deţinător al unui cont sau după caz, vizitator al site-ului, are posibilitatea exercitării următoarelor drepturi:

 • dreptul de a cere Ador Center SRL să confirme dacă prelucrează sau nu datele personale cu privire la solicitant, în mod gratuit (dreptul de acces);
 • dreptul de a cere Ador Center SRL să rectifice, actualizeze, blocheze sau şteargă, în mod gratuit, acele date furnizate a căror prelucrare nu este conformă dispoziţiilor legislaţiei aplicabile în materia protecţiei datelor (dreptul de rectificare, dreptul de ştergere, dreptul la restricţionarea prelucrării);
 • dreptul de a cere Ador Center SRL să înceteze, în mod gratuit, prelucrarea datelor sale personale (dreptul la opoziţie);
 • dreptul de a solicita de la Ador Center SRL să transmită datele unui alt operator de date (dreptul la portabilitatea datelor) în cazurile prevăzute de lege;
 • dreptul de a cere Ador Center SRL să înceteze expedierea de mesaje de marketing direct – newsletter (dreptul la retragerea consimţământului);
 • dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP);
 • dreptul de a exercita o cale de atac împotriva unei decizii a Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP);
 • dreptul de a se adresa unei instante judecătoreşti competente, dacă va considera că drepturile sale au fost încălcate.

Articolul 21. PREVEDERI FINALE

21.1 Dacă una sau mai multe prevederi ale prezentelor Termeni şi Condiţii sunt în conflict cu oricare cerinţă legal aplicabilă, numite prevederi nu vor fi aplicate şi Părţile de vor strădui împreună să convină asupra unor noi prevederi care să respecte spiritul prevederilor iniţiale. Părţile în contract vor fi considerate contractanţi independenţi şi nici uneia din părţi nu i se acorda dreptul său autoritatea de a asuma sau crea orice obligaţie pe seamă sau în dauna celeilalte. Termenii şi condiţiile din acest contract înlocuiesc alte înţelegeri anterioare scrise sau verbale, dintre Părţile amintite, referitoare la subiectul prezentului Contract şi nu pot fi modificate sau schimbate decât prin înţelegere scrisă semnată de ambele părţi. Factura proformă primită automat la finalizarea unei comenzi nu ţine loc de confirmare a comenzii din partea Vânzătorului.

21.2 Soc. ADOR CENTER S.R.L. îşi rezerva dreptul de a refuza colaborarea cu clienţii ce manifestă comportament şi limbaj neadecvat (agresiv, licenţios etc.) sau au în istoricul comenzilor livrări refuzate. Nu vom accepta comenzile depuse de clienţii cu rea intenţie pentru produse cu preţ greşit şi/sau derizoriu. Deasemenea în cazul clienţilor care au în istoricul comenzilor livrări refuzate, ne rezervăm dreptul de a nu onora comenzile ulterioare decât cu plata în avans a comenzii (OP), caz în care livrarea se va face după confirmarea intrării banilor în contul Soc. ADOR CENTER S.R.L.

 

COOKIES

Acest site utilizează cookie-uri.

Folosim cookie-uri pentru a personaliza conţinutul de pe platformă, pentru a oferi funcţii de reţele sociale şi pentru a analiza traficul. Pentru mai multe detalii, te invităm să parcurgi Politica noastră de cookies ce completează prezentă Politica de Confidenţialitate.

Cookie-urile joacă un rol important în facilitarea accesului și livrării multiplelor servicii de care utilizatorul se bucură pe internet, cum ar fi:

Personalizarea anumitor setări precum: limba în care este vizualizat un site, accesarea preferințelor vechi prin accesarea butonului ‘’înainte’’ și “înapoi’’.

 

Cookie-urile oferă deținătorilor de site-uri un feedback valoros asupra modului cum sunt utilizate site-urile lor de către utilizatori, astfel încât să le poată face și mai eficiente și mai accesibile pentru utilizatori.

Permit aplicațiilor multimedia sau de alt tip de pe alte site-uri să fie incluse într-un anumit site pentru a crea o experiență de navigare mai valoroasă, mai utilă și mai plăcută.

 

Ce este un “cookie”?

Un “Internet Cookie” (termen cunoscut și ca “browser cookie” sau “HTTP cookie” sau pur și simplu “cookie”) este un fișier de mici dimensiuni, format din litere și numere, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează Internetul.

Cookie-ul este instalat prin solicitară emisă de către un web-server unui browser (ex: Internet Explorer, Chrome) și este complet “pasiv” (nu conține programe software, viruși sau spyware și nu poate accesa informațiile de pe hard drive-ul utilizatorului).

Un cookie este format din 2 părți: numele și conținutul său valoarea cookie-ului. Mai mult, durata de existență a unui cookie este determinată; tehnic, doar webserverul care a trimis cookie-ul îl poate accesa din nou în momentul în care un utilizator se întoarce pe website-ul asociat webserverului respectiv.

Cookie-urile în sine nu solicită informații cu caracter personal pentru a putea fi utilizate și, în cele mai multe cazuri, nu identifică personal utilizatorii de internet.

 

Există 2 categorii mari de cookie-uri:

Cookie-uri de sesiune – acestea sunt stocate temporar în folderul de cookie-uri al browserului web pentru că acesta să le memoreze până când utilizatorul iese de pe website-ul respectiv sau închide fereastra browserului (ex: în momentul logării/delogării pe un cont de webmail sau pe rețele de socializare).

Cookie-uri persistente – acestea sunt stocate pe hard-drive-ul unui computer său echipament (și, în general, depinde de durată de viață prestabilită pentru cookie). Cookie-urile persistente le includ și pe cele plasate de un alt website decât cel pe care îl vizitează utilizatorul la momentul respectiv – cunoscute sub numele de ‘third party cookies’ (cookie-uri plasate de terți) – care pot fi folosite în mod anonim pentru a memora interesele unui utilizator, astfel încât să fie livrată publicitate cât mai relevantă pentru utilizatori.

 

Care sunt avantajele cookie-urilor?

Un cookie conține informații care fac legătura între un web-browser (utilizatorul) și un web-server anume (website-ul). Dacă un browser accesează acel web-server din nou, acesta poate citi informația deja stocată și reacționa în consecință. Cookie-urile asigură uşerilor o experiență plăcută de navigare și susțin eforturile multor websiteuri pentru a oferi servicii confortabile utilizatorilor: ex – preferințele în materie de confidențialitate online, opțiunile privind limba site-ului, coșuri de cumpărături sau publicitate relevantă.

 

Care este durata de viață a unui cookie?

Cookie-urile sunt administrate de webservere. Durata de viață a unui cookie poate varia semnificativ, depinzând de scopul pentru care este plasat. Unele cookie-uri sunt folosite exclusiv pentru o singură sesiune (session cookies) și nu mai sunt reținute odată ce utilizatorul a părăsit website-ul, iar unele cookie-uri sunt reținute și refolosite de fiecare dată când utilizatorul revine pe acel website (cookie-uri permanente). Cu toate aceste, cookie-urile pot fi șterse de un utilizator în orice moment prin intermediul setărilor browserului.

 

Ce sunt cookie-urile plasate de terți?

Anumite secțiuni de conținut de pe unele site-uri pot fi furnizate prin intermediul unor terțe părți/furnizori (ex: news box, un video sau o reclamă). Aceste terțe părţi pot plasa de asemenea cookie-uri prin intermediul site-ului și ele se numesc “third party cookies” pentru că nu sunt plasate de proprietarul website-ului respectiv. Furnizorii terți trebuie să respecte, de asemenea, legea în vigoare și politicile de confidențialitate ale deținătorului site-ului.

 

Cum sunt folosite cookie-urile de către un site.

O vizită pe un website poate plasa cookie-uri pentru:

 • creșterea performanței website-ului;
 • analiză a vizitatorilor;
 • geotargetting;
 • înregistrarea utilizatorilor.

 

Cookie-uri de performanță

Acest tip de cookie reține preferințele utilizatorului pe acest site, așa încât nu mai este nevoie de setarea lor la fiecare vizitare a site-ului.

Exemple: setările volumului pentru video player, viteza de video streaming cu care este compatibil browserul.

Cookie-uri pentru analiza vizitatorilor

De fiecare dată când un utilizator vizitează un site, softul de analytics furnizat de o terță parte generează un cookie de analiză a utilizatorului. Acest cookie spune dacă ați mai vizitat acest site până acum. Browserul va semnala dacă aveți acest cookie, iar dacă nu, se va genera unul. Acesta permite monitorizarea utilizatorilor unici care vizitează site-ul și cât de des o fac.

Atât timp cât vizitatorul nu este înregistrat pe site, acest cookie nu poate fi folosit pentru a identifica persoanele fizice, ele sunt folosite doar în scop statistic. Dacă este înregistrat se pot cunoaște, de asemenea, detaliile furnizate, cum ar fi adresa de e-mail și username-ul – acestea fiind supuse confidențialității, conform prevederilor legislației în vigoare cu privire la protejarea datelor cu caracter personal.

 

Cookie-uri pentru înregistrare

Atunci când vă înregistrați pe un site, se generează un cookie care anunță dacă sunteți înregistrat sau nu. Serverele folosesc aceste cookie-uri pentru a arăta contul cu care sunteți înregistrat și dacă aveți permisiunea pentru un serviciu anume. De asemenea, se permite să se asocieze orice comentariu postat pe site cu username-ul dvs. Dacă nu ați selectat “păstrează-mă înregistrat”, acest cookie se va șterge automat când veți închide browserul său calculatorul.

 

Alte cookie-uri ale terțelor părți

Pe unele pagini, terții pot seta propriile cookie-uri anonime, în scopul de a urmări succesul unei aplicații sau pentru a customiza o aplicație.

De exemplu, când distribuiți (share) un articol folosind butonul pentru rețelele sociale aflat pe un site, acea rețea socială va înregistra activitatea dvs.

 

Ce tip de informații sunt stocate și accesate prin intermediul cookie-urilor?

Cookie-urile păstrează informații într-un fișier text de mici dimensiuni care permit unui website să recunoască un browser. Webserverul va recunoaște browserul până când cookie-ul expiră sau este șters.

Cookie-ul stochează informații importante care îmbunătățesc experiența de navigare pe Internet (ex: setările limbii în care se dorește accesarea unui site; păstrarea unui uşer logat în contul de webmail; securitatea online banking; păstrarea produselor în coșul de cumpărături)

 

De ce sunt cookie-urile importante pentru Internet?

Cookie-urile reprezintă punctul central al funcționării eficiente a Internetului, ajutând la generarea unei experiențe de navigare prietenoase și adaptată preferințelor și intereselor fiecărui utilizator. Refuzarea sau dezactivarea cookie-urilor poate face unele site-uri imposibil de folosit.

Exemple de întrebuințări importante ale cookie-urilor (care nu necesită autentificarea unui utilizator prin intermediul unui cont):

Conținut și servicii adaptate preferințelor utilizatorului – categorii de știri, vreme, sport, hărți, servicii publice și guvernamentale, site-uri de entertainment și servicii de travel.

Oferte adaptate pe interesele utilizatorilor – reținerea parolelor, preferințele de limbă (ex: afișarea rezultatelor căutărilor în limba Română).

Reținerea filtrelor de protecție a copiilor privind conținutul pe Internet (opțiuni family mode, funcții de safe search).

 

Măsurare, optimizare și caracteristicile de analytics – cum ar fi confirmarea unui anumit nivel de trafic pe un website, ce tip de conținut este vizualizat și modul cum un utilizator ajunge pe un website (ex: prin motoare de căutare, direct, din alte website-uri). Website-urile derulează aceste analize a utilizării lor pentru a îmbunătăți site-urile în beneficiul uşerilor.

Cum pot opri cookie-urile?

Dezactivarea şi refuzul de a primi cookie-uri pot face anumite site-uri impracticabile sau dificil de vizitat și folosit.

Este posibilă setarea din browser pentru că aceste cookie-uri să nu mai fie acceptate sau se poate seta browserul să accepte cookie-uri de la un site anume.

Toate browserele moderne oferă posibilitatea de a schimba setările cookie-urilor. Aceste setări se găsesc de regulă în meniul Opțiuni/Settings sau în meniul Preferințe/Favorites al browserului.

Pentru a înțelege aceste setări, următoarele linkuri pot fi folositoare:

Cookie settings în Internet ExplorerCookie settings în FirefoxCookie settings în ChromeCookie settings în Safari.